Verwijzing en vergoeding

U of uw mantelzorger kan bij mij terecht met een verwijzing van een arts. Dit kan uw huisarts zijn, maar ook een medisch specialist. Ik kan u ook aan huis behandelen, maar dan moet dit wel vermeld staan op de verwijzing, evenals de AGB-code van de arts. U kunt dan sneller starten met de behandeling.

Logopedie is opgenomen in de basisverzekering van iedere zorgverzekeraar. Deze zorg valt onder het verplichte eigen risico voor iedereen ouder dan 18 jaar.

Logopediepraktijk Woordenrijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Als ik de verwijzing ontvangen heb, neem ik binnen 3 werkdagen contact met u op om een afspraak te maken.