Wat kan de logopedist voor u betekenen?

“Ik kreeg steeds meer moeite met spreken, door het oefenen met mijn logopedist kan ik mij toch verstaanbaar maken.”

De logopedist is deskundig op het gebied van adem, stem, spraak, taal, gehoor, kauwen en slikken. Door de ziekte van Parkinson kunt u problemen krijgen met verstaanbaar spreken, doordat uw stemvolume afneemt of doordat uw spreektempo versnelt. Het onder woorden brengen van gedachten kan ook moeizamer verlopen, door het zoeken naar woorden of het meer vertraagd verlopen van de gedachtegang. Soms treden later in het proces problemen op met kauwen, slikken of het beheersen van speeksel.

De logopedist kijkt samen met u wat de mogelijkheden zijn om u klachten op deze gebieden te verminderen. Hierbij is het belangrijk dat naasten uit uw omgeving betrokken worden bij de begeleiding en behandeling.

U heeft ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de Parkinson Vertellergroep. Deze groep komt 1 keer per maand bij elkaar en oefent het spontane spreken a.d.h.v. een vooraf afgesproken thema, onder begeleiding van een logopedist. Alle logopedische aspecten worden getraind. De kracht van de groep is dat u ziet dat anderen d.m.v. het toepassen van technieken het spreken verbeteren en het niet alleen hoeven aan te nemen van de logopedist.